+48 91 421 38 00 •   

Do 200’000 zł dofinansowania dla Szkół Podstawowych

Na dniach Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchamia pilotaż programu dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa Szkoła. W zależności od ilości uczniów w szkole, kwoty dofinansowania wynoszą 90’000, 140’000 lub 200’000 zł.

W ramach programu pilotażowego organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły składać wnioski o wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, umożliwiających realizację programów nauczania z wykorzystaniem TIK(lista tych pomocy, obejmująca m.in. przenośne urządzenia komputerowe dla uczniów i nauczycieli, projektorów, tablic interaktywnych, jest określona w programie). Szersze informacje znajdą Państwo na stronie szczecińskiego kuratorium:http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/edukacja-informatyczna/3979-informacja-nt-rzdowego-programu-cyfrowa-szkoa

Przewiduje się, że programem pilotażowym będzie objętych około 400 publicznych szkół podstawowych ze wszystkich województw, które zostaną wylosowane z pośród wszystkich zgłoszonych do udziału w pilotażu. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie co najmniej 20% wkładu własnego oraz zgłoszenie swojego uczestnictwa najprawdopodobniej do 30 marca 2012 (decydować będzie o tym data podpisania rozporządzenia).

Jeżeli będą Państwo zainteresowani uczestnictwem w projekcie, chętnie służymy informacją. Jesteśmy w stanie przeprowadzić audyt, który pozwoli określić ilość i rodzaj niezbędnego sprzętu do uruchomienia mobilnej pracowni określonej w rozporządzeniu.

Konsultanci ATA SZCZECIN są do dyspozycji pod numerem : 91 4213 800 


Ulotka Cyfrowa Szkoła