+48 91 421 38 00 •   

Zapytanie ofertowe - usługa analiza przedwdrożeniowa

 W związku z realizacją projektu, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup poniżej wyspecyfikowanej usługi związanej z realizacją zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, to jest:
Usługa Ekspercka - Wykonanie analizy przed-wdrożeniowej. Celem usługi jest zdefiniowanie szczegółów procesów podlegających optymalizacji i cyfryzacji. Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu zwiększenia efektywności współpracy między Ata Szczecin a kluczowymi kontrahentami.”
Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-32-035/12-00.

Przygotowanie dokumentacji analizy przedwdrożeniowej – proces analizy przedwdrożeniowej ma na celu określenie wszystkich procesów zachodzących w firmie będących przedmiotem przetwarzania przez system informatyczny.

Zamawiane opracowanie ma za zadanie określić zestaw procesów kluczowych oraz listę wymagań stawianych systemowi wraz z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz softwarowymi. Powinno ono zawierać zakres funkcjonalny zastosowanych modułów standardowych systemu zintegrowanego  i zaprojektowanych specyficznych dodatkowych funkcjonalności do system zintegrowanego.   

Zapytanie ofertowe- zaproszenie.