+48 91 421 38 00 •   

ZAPYTANIE OFERTOWE- ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2, nr umowy UDA-POIG.08.02.00-32-035/12 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup poniższych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług.   

1

Zakup materiałów promocyjnych oraz informacyjnych o projekcie.

2

Zakup oprogramowania Remote Communication Gate S PRO.

3

Zakup 2 sztuk UPS o parametrach 3000VA z możliwością zarządzania.

4

Zakup klastra serwerów o parametrach min. procesor E5-2450 lub lepszy z możliwością zainstalowania drugiego procesora, 64 GB pamięci RAM, zasilaczami redundantnymi typu hot swap, z zewnętrzną pamięcią masową.

5

Zakup Pamięci masowej NAS o pojemności 2x1 TB.

6

Usługa instalacji i konfiguracji sieciowego systemu operacyjnego.

7

Zakup oprogramowania Microsoft System Center 2012.

8

Sieciowy system operacyjny Windows serwer na 20 użytkowników.
 
Szczegółowe wymagania dotyczące powyższych działań, które będą realizowane w ramach projektu, zawierają następujące dokumenty:
 
  1. Biznes Plan będący załącznikiem do wniosku o dofinansowanie WND-POIG.08.02.00-32-035/12.
  2. Analiza przed-wdrożeniowa definiująca procesy podlegające informatyzacji oraz automatyzacji w wyniku wdrożenia systemu B2B.
 
Każdy z oferentów jest zobowiązany do zapoznania się z powyżej wyspecyfikowanymi dokumentami, które będą dostępne w siedzibie Spółki po wcześniejszym umówieniu.
 
Złożona oferta powinna zawierać:
  • nazwę i adres oferenta,
  • datę sporządzenia,
  • wartość oferty netto oraz z podatkiem VAT,
  • termin ważności oferty,
  • warunki i termin płatności,
  • podpisy wykonawcy i pieczęć firmową.
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium: Cena                                                                                                    
Waga: 100 punktów
 
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania: 100 punktów
 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę 08-10-2013, tego samego dnia wystawione zostanie pisemne zlecenie dla wybranego oferenta, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria. Zleceniodawca dopuszcza składanie ofert cząstkowych.
 
Oferty można złożyć w siedzibie spółki, przesyłać pocztą elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  pocztą tradycyjną na adres siedziby spółki.
 
Termin składania ofert upływa w dniu: 07-10-2013r.
Oferta powinna być ważna do dnia: 30-10-2013r.
Termin realizacji zlecenia upływa w dniu: 30-10-2013r.
 
Pobierz pełne zapytanie.