+48 91 421 38 00 •   

Zapytanie ofertowe na zakup i wdrożenie systemu klasy ERP wraz z B2B.

w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2, nr umowy UDA-POIG.08.02.00-32-035/12 Etap 2 i Etap 3, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup poniższych środków trwałych,   

1

Dostawa licencji na oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP

2

Usługi wdrożenia i parametryzacji oprogramowania ERP

3

Dostawa oprogramowania – portal B2B

4

Wdrożenie i parametryzacja oprogramowania – portal B2B

5

Szkolenie specjalistyczne z użytkowania specyficznych funkcji systemu B2B

6

Usługi informatyczne związane z przygotowaniem migracji danych
 
Każdy z oferentów jest zobowiązany do zapoznania się z powyżej wyspecyfikowanymi dokumentami, które będą dostępne w siedzibie Spółki po wcześniejszym umówieniu.
Złożona oferta powinna zawierać: 
  • nazwę i adres oferenta, 
  • datę sporządzenia, 
  • wartość oferty netto oraz z podatkiem VAT, 
  • termin ważności oferty, 
  • warunki i termin płatności, 
  • podpisy wykonawcy i pieczęć firmową. 
 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
  • Kryterium: Cena 
  • Waga: 100 punktów 
 
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania: 100 punktów 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę 21.11.2013, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria. Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. 

Oferty można złożyć w siedzibie spółki, przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres siedziby spółki. 

Termin składania ofert upływa w dniu: 19.11.2013r.
Oferta powinna być ważna do dnia: 19.12.2013r.
Termin realizacji zamówienia upływa w dniu:  30.04.2014r. (ETAP 2), 31.10.2014r. (ETAP 3)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.

W wypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym biurem: +48 91 421 38 00. 
Oferty prosimy zamieszczać na dołączonym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. 
Oferent zobowiązany jest ponadto podpisać stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2

Z poważaniem,   
Grzegorz Szczęsny


Pobierz szczegółowe zapytanie.