+48 91 421 38 00 •   

Ochrona środowiska

Firma ATA SZCZECIN sp. z o.o. ochronę środowiska traktuje priorytetowo. Oferowane urządzenia marki RICOH szczególnie spełniają warunki dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Potwierdzeniem naszej polityki środowiskowej i codziennych działań jest zarejestrowanie się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod numerem E00011072. Stąd też zgodnie z polityką firmy ATA SZCZECIN sp. z o.o. odbiera od swoich klientów puste pojemniki po tonerach, części zamienne, materiały eksploatacyjne i zużyty sprzęt elektroniczny. Odpady te są następnie przekazywane do procesu recyklingu lub utylizacji firmom specjalistycznym.

W sprawie odbioru zużytych opakowań, części zamiennych lub sprzętu elektronicznego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 91 42 13 800 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RICOH podjął problem straty energii w biurze i rozwinął energooszczędne technologie. Wszystkie urządzenia RICOH posiadają międzynarodowy znak Energy Star, który świadczy o tym, że urządzenia pozostające w stanie spoczynku zużywają minimalną ilość energii poniżej przyjętego standardu. 
Duża ilość energii jest marnotrawiona przez pozostawione na noc lub na weekend włączone urządzenia biurowe. Prosty zabieg polegający na wyłączeniu urządzenia zaoszczędziłby jej wiele. Jest to efekt korzystny nie tylko dla środowiska naturalnego ale również dla budżetu firmy. Z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy wytwarzaniem energii elektrycznej i zatruciem środowiska naturalnego szkodliwymi związkami chemicznymi, została powołana Agencja Ochrony Środowiska (EPA). Ustanowiła ona standard Energy Star, który powinny spełniać urządzenia biurowe: komputery, monitory, drukarki, faksy i kopiarki.

RICOH systematycznie promuje innowacje proekologiczne, a cele i ich realizacja są dokładnie sprecyzowane. Ekologiczny system zarządzania produkcją zbudowany przez koncern RICOH oparty został na normach ISO 14001. Certyfikaty w listopadzie 1997 roku otrzymało siedem głównych fabryk, a do dnia dzisiejszego certyfikaty ISO 14001 otrzymało w sumie 19 fabryk urządzeń RICOH. 
ISO 14001 jest to zbiór standardów proekologicznych stworzonym pod nadzorem Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO). Standard ISO zawiera specyfikację rozwoju i wdrożenia systemu zarządzania proekologicznego (EMS) mającego na celu kontrolę czynników, które w przypadku pozbawienia władzy nad nimi mogłyby mieć niekorzystny wpływ na otaczające środowisko.

Większości urządzeń RICOH zostało oficjalnie przyznane prestiżowe proekologiczne oznaczenieNordic Swan przyznawane przez pierwszy na świecie międzynarodowy system ochrony środowiska naturalnego obejmujący Szwecję, Finlandię, Islandię i Danię. 
System został powołany w celu ułatwienia Klientom wyboru produktu, który spełnia wysokie standardy ekologii i jakości. Dzięki niemu firmy są inspirowane do rozwoju produktów godnych uwagi pod względem higieny pracy oraz ochrony środowiska. Skandynawska organizacja jest bezstronna, niezależna i gwarantuje bezpieczny standard ochrony środowiska naturalnego. Tylko produkty spełniające surowe wymagania, bazujące na obiektywnych ocenach, są dopuszczone do noszenia znaku Nordic Swan.

Wszystkie urządzenia RICOH zostały oznaczone proekologicznym godłem Blue Angel. Idea znaku powstała w Republice Federalnej Niemiec w 1977 roku. Blue Angel wkrótce zyskał ogromne znaczenie w całej Europie. 
Znak jest przyznawany urządzeniom, które w porównaniu z innymi produktami służącymi do tego samego celu, wyróżniają się szczególną dbałością o ochronę środowiska naturalnego. 
Blue Angel jest oparty na metodzie EIA (Environmental Impact Assessments) biorącej pod uwagę pełny okres życia produktu i jest obecnie jednym z najlepszych systemów ekologicznych. 
Koncern RICOH zajął się ogólnoświatowym problemem zanieczyszczeń rozwijając technologie energooszczędne w produkowanych kopiarkach, skanerach, faksach i drukarkach, a wszystkie elementy plastikowe ważące ponad 50 gram podlegają procesowi utylizacji.