+48 91 421 38 00 •   

Outsourcing druku

Badania Quocirca z 2014 r. pokazują, że małe i średnie firmy wydają na druk średnio 15% budżetu przeznaczonego na działania IT . Analizy dowodzą również, że dla tego typu przedsiębiorstw największe wyzwanie w obszarze środowiska druku stanowią czynniki takie, jak: kontrola kosztów (51%), niezawodność urządzeń (40%), zmniejszenie zużycia papieru (35%) oraz zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi (32%). Outsourcing druku pozwala stawić czoła tym potrzebom.

   (źródło: benchmark.pl)

ATA od kilkunastu lat oferuje rozwiązania zarządzania drukiem metodą outsourcingową udostępniając tym samym kluczowe korzyści tej metody:

› oszczędności związane z eksploatacją infrastruktury
› oszczędności związane z uwolnieniem zasobów czasowych Klienta
› brak konieczności realizacji środków inwestycyjnych na zakupy związane z infrastrukturą
› brak konieczności powiększania środków trwałych przedsiębiorstwa
› realizacja procesów z zachowaniem zasad ochrony środowiska


Ponadto, jak relacjonuje Prezes Zarządu ATA Szczecin Sp.z o.o., Grzegorz Szczęsny:
Nasze kilkunastoletnie doświadczenia wskazują na kilka czynników dodatkowych, które są atrakcyjne dla firm i instytucji, realizujących zarządzanie drukiem w formie zewnętrznej usługi. Do takich należą między innymi:
  • Przeprowadzane przez naszych specjalistów audyty i prace analityczne środowiska klienta, a ściśle mówiąc ich wyniki, które wskazują kierunki rozwoju systemu i miejsca powstawania nadmiernych kosztów
  • Całkowite przekazanie odpowiedzialności za działanie systemu profesjonalnej firmie z odpowiednim zapleczem.
  • Bezpieczeństwo danych w systemie
  • Jasne i zautomatyzowane rozliczanie usługi
  • Zorganizowany sprawny proces zarządzania dostawami i odpadami realizowany podczas współpracy
ATA Szczecin wypracowała efektywną metodę na przeprowadzenie zmian, przy jednoczesnej optymalizacji procesów i redukcji kosztów.

Metodologia działania:

ATA Szczecin
Prace analityczne dotyczące infrastruktury Klienta , wymagań funkcjonalnych i punktów kluczowych dla realizacji zadań.
ATA Szczecin
Przygotowanie koncepcji systemu uwzględniającej infrastrukturę Klienta i zmiany proponowane w nowym rozwiązaniu . Prezentacja propozycji wraz z projektem finansowym przedsięwzięcia.
ATA Szczecin
Instalacja , wdrożenie systemu, szkolenia użytkowników.
ATA Szczecin
Realizacja usługi , wsparcie techniczne , materiałowe i eksperckie.
ATA Szczecin
W trakcie realizacji usługi , dokonywane są analizy założeń i faktycznej realizacji projektu. Na ich podstawie kontrolowana jest poprawność usługi.
ATA Szczecin
W przypadku zmiany wymagań ujawnionych podczas analiz (zwiększenie zapotrzebowania, zmiany w procesach lub ich zwiększenie), wprowadzane są ewentualne dodatkowe usługi, zmiany relokacyjne, zmniejszenia zakresu.

Szczegóły dostępne u konsultantów ATA SZCZECIN Sp.z o.o.

Zapraszamy do współpracy!