+48 91 421 38 00 •   

OPTYMALIZACJA – słowo kluczowe

Badania naukowe potwierdzają, że efektywność procesów biznesowych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność przedsiębiorstwa. Jakość procesów i działania oparte o analizę procesów mają znaczny wpływ na skuteczność działania organizacji na rynku.

W większości przypadków opracowywania procesów przedsiębiorstwa są realizowane przed wdrożeniami zmian organizacyjnych (np. udoskonalenie procesów, zmiany organizacyjne w strukturze, wdrożenie norm ISO) czy wdrożeniem systemów informatycznych (np. Workflow, ERP). Czynnikiem motywującym wprowadzenie zmian i optymalizacji jest w znacznej części zmiana strategii działania , zmiana modelu biznesowego, wydzielenie części zadań poza strukturę przedsiębiorstwa czy instytucji. Każda zmiana wywołuje w organizacji obawę (na płaszczyźnie społecznej) i obiektywne problemy organizacyjne , stąd jakość planu działań , jego charakter i dobrze sprecyzowane cele mają duży wpływ na powodzenie procesu.

Działania jakie podejmujemy przy realizacjach opieramy na badaniach i doświadczeniach.


Realizacja opiera się na określonym schemacie:

Optymalizacja procesów wpływa znacząco na organizację, jej skutkiem może być system elektronicznego obiegu dokumentów, system zarządzania dokumentami, radykalna zmiana obsługi klienta, wydzielenie poza organizację usług realizowanych wewnętrznie. Istotne jest, aby w każdej zmianie procesu uzyskać realizację zakładanych korzyści przy możliwie najniższych kosztach.

Szczegóły dostępne u konsultantów ATA SZCZECIN Sp.z o.o.

Zapraszamy do współpracy!