+48 91 421 38 00 •   

Wsparcie i współpraca

Wsparcie i współpraca

ATA SZCZECIN Sp.z o.o.

oferuje doradztwo w doborze nowych lub modyfikacji już istniejących w firmie rozwiązań (sprzęt i/lub oprogramowanie) tak, by pasowały dokładnie do aktualnych potrzeb użytkownika i nie generowały nadmiernych kosztów, a w przyszłości rosły razem z potrzebami. Stąd też proponuje klientom pełne wsparcie w procesie realizacji projektów dotyczących usprawnienia obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie, opierając się na czytelnym i sprawdzonym oprogramowaniu przy silnym wsparciu renomowanego sprzętu. Systemy proponowane przez ATA SZCZECIN organizują dystrybucję dokumentów dostarczanych ze środowiska zewnętrznego przedsiębiorstwa w różnych formach (papierowa, faks, e-mail itp.), dygitalizują je, organizują ich ruch wewnątrz firmy i umożliwiają  dalszą dystrybucję w dowolnej formie. Doświadczenia klientów, którzy skorzystali z tej usługi firmy ATA SZCZECIN pokazują, że zastosowanie systemu przynosi bardzo duże oszczędności.

Optymalizacja środowiska dokumentowego ma kluczowe znaczenie w świetle organizacji pracy (czas trwania procesów, skuteczność) oraz redukcji kosztów ponoszonych na utrzymanie i eksploatację infrastruktury do emisji dokumentów (sprzęt, oprogramowanie).

 
METODOLOGIA wprowadzenia systemu

ATA Szczecin
Wykonujemy analizę środowiska dokumentowego, które ma być optymalizowane. Analizujemy stan bieżący z zaznaczeniem kosztów jego eksploatacji. Przygotowujemy projekt rozwiązania ze wskazaniem kosztów eksploatacji nowego systemu, jego funkcjonalności i elementów składowych.
ATA Szczecin
Po zaakceptowaniu rozwiązania podpisujemy dokument Umowa o współpracy .
ATA Szczecin
Dostarczamy rozwiązanie, wdrażamy i uruchamiamy elementy systemu. Szkolimy użytkowników ze wskazaniem na nowe możliwości i metody redukcji kosztów.
ATA Szczecin
Po określonym okresie eksploatacji systemu , dokonujemy badania wykorzystania systemu, satysfakcji z jego eksploatacji i w razie konieczności dokonujemy korekt.
ATA Szczecin
Klient eksploatuje system , ATA SZCZECIN zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne. Monitorujemy potrzeby i zapewniamy wsparcie dla nowych funkcjonalności.
ATA Szczecin
W przypadku, gdy pojawiają się nowe potrzeby lub poziom wyeksploatowania elementów systemu jest znaczny, wspólnie z Klientem dokonujemy modyfikacji lub zmiany systemu na nowy, dostosowany do potrzeb.

Nie ma czasu do stracenia. Poprawa organizacji pracy przy jednoczesnej redukcji kosztów jest możliwa!

Nasi konsultanci przeprowadzą dla Państwa analizę.

Zapraszamy do współpracy!  

Zespół ATA SZCZECIN Sp.z o.o.